Viking Mud Run

Help jij onze Warriors mee de eindmeet halen op de Viking Mud Run?

Op zondag 19 april 2020 nemen we met Warriors Against Cancer deel aan de Strong Viking Family Edition te Gent. Ons doel bestaat erin met heel de groep 4 km door de modder te ploeteren en samen de eindstreep te halen.

Door samen naar een haalbaar doel toe te werken, willen we zowel de connectie tussen de Warriors onderling versterken alsook op fysiek vlak onze Warriors stimuleren. Dit alles draagt bij aan een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

Ter voorbereiding van onze overwinningstocht op 19 april, organiseren we vanaf januari verschillende bootcamps voor onze Warriors. Deze bootcamps worden begeleid door personal trainer en bewegingscoach Kevin Vansteenkiste van ‘HalloJij’.

Aiderez-vous nos Warriors à atteindre le dernier mettre du Viking Mud Run ?

Le dimanche 19 avril 2020, nous participerons avec les Warriors against Cancer à la Viking Family Edition à Gand. Notre objectif est de parcourir un itinéraire de 4km dans la boue et d’atteindre, ensemble, la ligne d’arrivée.

C’est en travaillant ensemble afin d’atteindre un objectif réalisable, que nous voulons renforcer les liens entre les Warriors et les stimuler dans le domaine physique. Tout cela en contribuant à une image de soi plus positive et à une plus grande confiance en soi.

En préparation de notre victoire du 19 avril, nous organiserons, à partir de janvier, plusieurs Bootcamps pour nos Warriors. Ces camps sont supervisés par l’entraîneur personnel et entraîneur de mouvements Kevin Vansteenkiste de « Hallojij ».
 

Wil jij graag je steentje bijdragen? Dit kan!

Onze Warriors nemen namelijk volledig gratis deel aan de bootcamps en de Viking Mud Run. Hiervoor kunnen we nog een duwtje in de rug gebruiken! 


Wil je ons helpen ons doel te bereiken?
Onze Warriors kunnen je hulp gebruiken.

Je kan een Warrior sponsoren vanaf 1 euro!

Vous souhaitez contribuer ? C’est possible !

Nos guerriers participent gratuitement aux Bootcamps et au Viking Mud Run. Pour que cela soit possible et afin de les motiver, nous pourrions utiliser un petit coup de pouce de votre part!

Vous pouvez parrainer un de nos Warriors à partir de 1 euro!

Er zijn geen producten in deze collectie